31 Mayıs 2024 Cuma

Görsel ve müziği video klipte birleştirme

Bir ses dosyasını bir video kliple aynı dosyada birleştirmek isterseniz, hiçbir video düzenleme programıyla cebelleşmeden, FFMpeg yardımıyla işinizi saniyeler içinde halledebilirsiniz.

ffmpeg -loop 1 -framerate 1 -i c.png -i c1.mp3 -map 0 -map 1:a -c:v libx264 -preset ultrafast -tune stillimage -vf fps=10,format=yuv420p -c:a copy -shortest output.mp4

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder