22 Şubat 2019 Cuma

2011-2019 dönemi Türkiye'deki depremler verisi

Kandilli Rasathanesi'nden çektiğim bu verileri üzerinde çalışmak isteyenler için Excel formatında paylaşıyorum. Veriler Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi kaynak gösterilerek kullanılabilir. Söz konusu veriler Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün yazılı izni ve onayı olmadan herhangi bir şekilde ticari amaçlı kullanılamamaktadır.

16 Şubat 2019 Cumartesi

A hypervisor has been detected

Windows altında herhangi bir sanal makine uygulaması çalıştırdığınızda Hyper-V'nin kullanımda olduğuna dair bir uyarı alıyorsanız Windows PowerShell'i yönetici olarak çalıştırıp şu komutu vermeyi deneyebilirsiniz:

Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-Hypervisor